Nordatlantisk Inspiration 2008

Imens vi venter på Kulturcenter Thy fik vi i 2006 ideen til et alternativt kulturprojekt “Nordatlantisk Inspiration”. Og med Fuzzys brag af EN EFTERMIDDAG VED LIMFJORDEN var ouverturen sat til sommerens overflødighedshorn.
                           

                              Foto: Torben Tangsig

 

Se mere fra forestillingen her

Det var drømmen om en kulturfestival, hvor Færøerne, Island og Grønland og Jyllands nordvestlige hjørne kunne mødes med deres ypperste i et bredt folkeligt kulturtilbud. Festivalen skulle foregå decentralt med alt lige fra koncerter og danseforestillinger til kunst- og designudstillinger, gastronomi, workshops m.m. alt sammen oprindelig planlagt til sommerhalvåret 2008 og siden forlænget til 2009.

Hamrahlid College Kor

Formålet var at skabe interesse for og appetit på de nordatlantiske øers stærke og enestående kultur formidlet til kontinentet via Danmarks nordvestlige hjørne, den 1000 år gamle port til Nordatlanten. Hertil kom et stort ønske om at øge fællesskabet med vore nordatlantiske naboer. Altså alt i alt en markant kulturmanifestation som samtidig ville styrke den kulturelle profil og dynamik i vores del af Nordvestjylland. I alt fandt der op mod 40 forskellige arrangementer sted alene i løbet af sommerhalvåret 2008, alle med god respons.

Aavaat i Ydby

Det grønlandske Aavaat Kor synger i Ydby Kirke

Musik (symfonikoncerter, kammermusik, kor, lurblæsning, folk, jazz, rock), dans (ballet, folkedans, færødans), teater, film, historie, mytologi, kunst, design, kunsthåndværk, særlig grønlænderdag (med trommedans, korsang, grønlandsk litteratur, design-og modeshow, husflid, kajakvendinger m.m.), frimærkeudstilling, gastronomi, sport, håndværk med tilhørende instruktion o.m.m.

Altsammen takket være støtte fra bl.a.

NORDISK KULTURFOND
BRØDRENE HARTMANNS FOND
DEN INGWERSENSKE FOND
SOLISTFORENINGEN
STATENS KUNSTFOND

43620001Færøernes Symfoniorkester, dirigent Bernhardur Wilkinson