Boddum Musikgård

-musikernes klassiske spillested.

Det alternative kulturmøde – uden offentlige tilskud – på tværs af landet siden 2002 med musikere fra såvel Thy som fra resten af landet incl. kolleger fra Det Kgl. Teater og Kapel.

Da vi i 1999 skiftede Det Kgl. Teater og Kgs. Nytorv ud med Sydthy og Limfjorden var det Thys storslåede natur der trak. Vi havde fundet ”et krumt sted”, som man siger her nordenfjords om en tolænget gård, med mark og eng lige ned til Limfjorden, og forestillede os en pensionist tilværelse med have, frimærkesamling og frisk luft. Der blev dog hurtigt brug for noget musik lokalt, så violinen blev pudset og der blev hjulpet til efter behov.

Det Kgl. Teater, København.                                                                         foto Axel Kuhlmann

Det stod også hurtigt klart at i Sydthy kniber det lidt med rigtig gode sale til akustisk musik, så efter ”do it yourself” metoden gik vi i gang med at renovere vores høloft til en noget nær ideel lille koncertsal. Det har så ført til at Boddum Musikgård i 2012 kunne fejre 10 års jubilæum med sin 25. koncert / arrangement ikke mindst takket være musikerne og deres aldrig svigtende kærlighed til kammermusikken.

Anette Amand Heichelmann, tidligere balletdanser ved Den Kgl. Ballet
Palle Heichelmann, kgl. kapelmusikus.